Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

Emmaretta
5140 eb29
Reposted fromNajada Najada viagoth-culture goth-culture
Emmaretta
4753 d261 500
Reposted fromniefajna niefajna viaflauschfisch flauschfisch
Emmaretta
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Reposted fromLittleJack LittleJack viaottopilotto ottopilotto
Emmaretta
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viaottopilotto ottopilotto
Emmaretta
Każdy z nas w pewnym momencie w życiu stwierdza, że jest samotny. Ogarnia nas nieprzenikniona pustka, która zdaje się nie mieć końca. Dopiero wtedy zdajemy sobie sprawę, że to co nas otacza, ludzie, którzy wydają się nam bliscy, są tak na prawdę obcymi ludźmi, których nie znamy i nawet nie chcemy znać. Wtedy pojawia się myśl o ucieczce, która z każdym dniem jest coraz większa i większa, aż pewnego dnia uciekamy...
Gdy już uciekniemy od świata, który nas otaczał to zdajemy sobie sprawę, że nie da się tak na prawdę uciec, że większa część nas pozostaje w starym, ale jakże głęboko w nas drwiącym życiu. Dochodzimy do momentu, w którym wiemy już, że dalsza ucieczka nie ma sensu, że im dalej uciekamy, tym bardziej zbliżamy się do tego od czego uciekliśmy...
— Tomasz Lenart
Emmaretta
2214 b122
Emmaretta

I to właśnie wówczas w ciemności, uświadomiłem sobie pierwszy raz w życiu, że jedynie samotność jest w życiu człowieka stanem graniczącym z absolutnym spokojem wewnętrznym, z odzyskaniem indywidualności. Tylko w pochłaniającej wszystko pustce samotności, w ciemnościach zacierających kontury świata zewnętrznego można odczuć, że się jest sobą aż do granic zwątpienia, które uprzytamnia nagle własną nicość w rosnącym przeraźliwie ogromie wszechświata.

— Gustaw Herling-Grudziński, "Inny Świat", rozdział "Zmartwychwstanie".
Emmaretta
Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaottopilotto ottopilotto
Emmaretta
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic
— Borsewicz
Reposted fromsfeter sfeter viaottopilotto ottopilotto
Emmaretta
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
6271 7706

larygo:

(x)

Reposted fromMarvelousMind MarvelousMind
5203 679c 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona
5008 3d78 500
Reposted fromakish akish
4964 a06f 500
Reposted fromwoluf woluf

April 20 2017

5736 9d0b 500

baz-luhrmann:

Baze Malbus x Chirrut Îmwe + being more iconic than Romeo and Juliet

Reposted fromloki-098 loki-098
Once you love something, you always love it in some way. You have to. It’s…[a] part of you for good.
Sarah Dessen, What Happened To Goodbye
(via wordsnquotes)
Reposted fromwayfaring-stranger wayfaring-stranger
Emmaretta
5597 45d9 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa

April 10 2017

Emmaretta

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaJaredLeto JaredLeto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl