Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

5008 3d78 500
Reposted fromakish akish
4964 a06f 500
Reposted fromwoluf woluf

April 20 2017

5736 9d0b 500

baz-luhrmann:

Baze Malbus x Chirrut Îmwe + being more iconic than Romeo and Juliet

Reposted fromloki-098 loki-098
Once you love something, you always love it in some way. You have to. It’s…[a] part of you for good.
Sarah Dessen, What Happened To Goodbye
(via wordsnquotes)
Reposted fromwayfaring-stranger wayfaring-stranger
Emmaretta
5597 45d9 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa

April 10 2017

Emmaretta

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaJaredLeto JaredLeto
Emmaretta
5077 b27c 500
Reposted fromNajada Najada viagoth-culture goth-culture
3767 7f83
Emmaretta
4753 d261 500
Emmaretta
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viaottopilotto ottopilotto
Emmaretta
4267 7dc4
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaottopilotto ottopilotto
Emmaretta
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. [...] Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromkaqla kaqla viaottopilotto ottopilotto
Emmaretta
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Reposted fromLittleJack LittleJack viaottopilotto ottopilotto
Emmaretta
[...] stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski, „Nagi sad”
Reposted fromlifeless lifeless viaottopilotto ottopilotto
Emmaretta
Każdy z nas w pewnym momencie w życiu stwierdza, że jest samotny. Ogarnia nas nieprzenikniona pustka, która zdaje się nie mieć końca. Dopiero wtedy zdajemy sobie sprawę, że to co nas otacza, ludzie, którzy wydają się nam bliscy, są tak na prawdę obcymi ludźmi, których nie znamy i nawet nie chcemy znać. Wtedy pojawia się myśl o ucieczce, która z każdym dniem jest coraz większa i większa, aż pewnego dnia uciekamy...
Gdy już uciekniemy od świata, który nas otaczał to zdajemy sobie sprawę, że nie da się tak na prawdę uciec, że większa część nas pozostaje w starym, ale jakże głęboko w nas drwiącym życiu. Dochodzimy do momentu, w którym wiemy już, że dalsza ucieczka nie ma sensu, że im dalej uciekamy, tym bardziej zbliżamy się do tego od czego uciekliśmy...
— Tomasz Lenart
Emmaretta
2214 b122
5395 52a2 500

polarcadia:

“The truth is out there.”

February 18 2017

Emmaretta
How to be happy
Emmaretta
9606 9153
Reposted fromssozs ssozs viaflauschfisch flauschfisch
Emmaretta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl