Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

Emmaretta
“Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.”
— Charles Bukowski
Reposted frompremonition premonition

May 18 2017

9207 0288 500

thejohnsu:

be a frog

Reposted fromforestheart1 forestheart1
Emmaretta


Legendary Mixtape T-Shirt
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
0359 046a

serious:

i pray that you don’t become just a memory

Reposted fromc4tnot3s c4tnot3s

May 09 2017

9582 46ff 500
Reposted fromfagshionista fagshionista
Emmaretta
9315 fe22
Reposted fromfractasl fractasl

April 21 2017

Emmaretta
5140 eb29
Reposted fromNajada Najada viagoth-culture goth-culture
Emmaretta
4753 d261 500
Emmaretta
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Reposted fromLittleJack LittleJack viaottopilotto ottopilotto
Emmaretta
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viaottopilotto ottopilotto
Emmaretta
Każdy z nas w pewnym momencie w życiu stwierdza, że jest samotny. Ogarnia nas nieprzenikniona pustka, która zdaje się nie mieć końca. Dopiero wtedy zdajemy sobie sprawę, że to co nas otacza, ludzie, którzy wydają się nam bliscy, są tak na prawdę obcymi ludźmi, których nie znamy i nawet nie chcemy znać. Wtedy pojawia się myśl o ucieczce, która z każdym dniem jest coraz większa i większa, aż pewnego dnia uciekamy...
Gdy już uciekniemy od świata, który nas otaczał to zdajemy sobie sprawę, że nie da się tak na prawdę uciec, że większa część nas pozostaje w starym, ale jakże głęboko w nas drwiącym życiu. Dochodzimy do momentu, w którym wiemy już, że dalsza ucieczka nie ma sensu, że im dalej uciekamy, tym bardziej zbliżamy się do tego od czego uciekliśmy...
— Tomasz Lenart
Emmaretta
2214 b122
Emmaretta

I to właśnie wówczas w ciemności, uświadomiłem sobie pierwszy raz w życiu, że jedynie samotność jest w życiu człowieka stanem graniczącym z absolutnym spokojem wewnętrznym, z odzyskaniem indywidualności. Tylko w pochłaniającej wszystko pustce samotności, w ciemnościach zacierających kontury świata zewnętrznego można odczuć, że się jest sobą aż do granic zwątpienia, które uprzytamnia nagle własną nicość w rosnącym przeraźliwie ogromie wszechświata.

— Gustaw Herling-Grudziński, "Inny Świat", rozdział "Zmartwychwstanie".
Emmaretta
Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaottopilotto ottopilotto
Emmaretta
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic
— Borsewicz
Reposted fromsfeter sfeter viaottopilotto ottopilotto
Emmaretta
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
6271 7706

larygo:

(x)

Reposted fromMarvelousMind MarvelousMind
5203 679c 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl